Alternate Dan / Noć

/!\ Vrijeme na serveru 22:46:42 ( UTC/GMT + 2 h ) /!\
0 sati
moon  Isengard
Početak sati
sun  Isengard
Početak sati
moon  Isengard
24 sati

Kopirajte ovaj link u vaš IG profil

 Sela:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linkovi

Drvo 54192/80000 Glina 55770/80000 Čelik 66551/80000 Žito 36537/80000 Potrošnja žita 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 22:46:42