Zgrade

Pilana Ciglana Ljevaonica željeza Mlin Pekara
Pilana Ciglana Ljevaonica željeza Mlin Pekara
Skladište Silos Kovačnica oružja Kovačnica oklopa Mejdan
Skladište Silos Kovačnica oružja Kovačnica oklopa Mejdan
Glavna zgrada Mjesto okupljanja Pijaca Ambasada Kasarna
Glavna zgrada Mjesto okupljanja Pijaca Ambasada Kasarna
Štala Radionica Akademija Sklonište Opština
Štala Radionica Akademija Sklonište Opština
Rezidencija Dvorac Zgrada za blago Trgovački centar Velika kasarna
Rezidencija Dvorac Zgrada za blago Trgovački centar Velika kasarna
Velika štala Klesar Pivara Postavljač zamki Herojska vila
Velika štala Klesar Pivara Postavljač zamki Herojska vila
Veliko skladište Veliki silos Zid Mjesto gradnje
Veliko skladište Veliki silos Zid Mjesto gradnje

Kopirajte ovaj link u vaš IG profil
Teutoni
Autor: kerberus-k59000 & Siggy

 Sela:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Linkovi

Drvo 54192/80000 Glina 55770/80000 Čelik 66551/80000 Žito 36537/80000 Potrošnja žita 31260/54062
Calculated in 2 ms
Server time: 00:41:52